• het hart van de zorg
  • het hart van de zorg

Partio / Ferlin.Care is op zoek naar een freelance psycholoog met een specialisme op het gebied van verslaving en trauma. Er wordt van u verwacht dat u zich conformeert aan de methode die Ferlin.Care hanteert om te werken naar een zo éénduidig mogelijke werkwijze. Bij complexe problematieken krijgt u een regie-functie.

U blijft ten alle tijden werken vanuit een freelance-basis. Vacatures